Urząd Miasta Leszna
Wydział Promocji i Rozwoju
Referat Rewitalizacji

Tel: 65 529 46 35
e-mail: rewitalizacja@leszno.pl

Martyna Włudarczyk
mwludarczyk@leszno.pl

Kasia Plewka-Chyżyńska
kplewka@leszno.pl

www.rewitalizacja.leszno.pl
www.facebook.com/RewitalizacjaLeszna
www.instagram.com/rewitalizacja_leszna